Rešetkasta stepeništa

Tipovi rešetkastih stepeništa:

Rešetkasta stepeništa se izrađuju od svih tipova rešetkastih gazišta, koja se primenjuju za pokrivanje platformi. Proizvode se saglasno sa zahtevima standarda EN DIN 24531.

tipovi rešetkastih stepeništa

Dimenzije:

Rešetkasta stepeništa iz zavarenih i presovanih rešetkastih gazišta se standardno izrađuju u dužinama 600, 800, 1000 i 1200 mm, i u širinama 240, 270 i 305 mm. Za profilisana rešetkasta gazišta tipa serrated, tipične širine su 240 i 300 mm, dok su tipične širine za ostale tipove profilisanih rešetkastih gazišta 250 i 300 mm. Na poseban zahtev kupca, izrađuju se stepeništa i drugih dimenzija, uz odgovarajuće tehničke crteže i projektnu dokumentaciju. Radi smanjenja troškova, preporučujemo rešetkasta stepeništa standardnih dimenzija (tabela).

tabela - rešetkasta stepeništa

Primena rešetkastih stepeništa:

primena stepenista1
primena stepenista2
primena stepenista3
primena stepenista4
primena stepenista5